Resplendino Matteo

9 QPs

Latest events

Event Date QPs awarded
Tournoi Legacy Feb. 22, 2023 3
Tournoi Modern Feb. 8, 2023 3
Tournoi Legacy Jan. 25, 2023 3