Hliva Daniel

39 QPs

Latest events

Event Date QPs awarded
Tournoi Modern April 5, 2023 6
Tournoi Modern March 8, 2023 6
Tournoi Legacy Feb. 22, 2023 3
Tournoi Modern Feb. 8, 2023 9
Draft Dominaria Remastered 2 Jan. 17, 2023 6
Tournoi Modern Jan. 11, 2023 9